Klachten

Op de geboden hulpverlening is Beroepscode voor psychologen/psychotherapeuten van kracht. Deze is in te zien via de website van het LVVP. Als u niet tevreden bent over de psycholoog, en de geboden hulp nodigen we u uit om hier samen over te praten. We proberen dan tot een oplossing te komen. Komen we er niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Daarnaast kunt u bij een ernstige klacht de Klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.
Meer over de klachtenprocedure leest u hier.